.

Lista produktów producenta Babylon Plast

Babylon Plast™ produkuje i sprzedaje włazy polimerowe klasy A zaprojektowanych dla montażu na studzienki rewizyjne do podziemnych systemów uzbrojenia zlokalizowanych na terenach pieszych i zieleńcach, gospodarstwach prywatnych, strefach podmiejskich. 

Włazy polimerowe są wykonywane ze specjalnej wysokowytrzymałej kompozycji polimerowej.