.

.

Dwukomorowa oczyszczalnia ekologiczna 3000 L 14 tuneli AQB

(0 Oceny)

Dostawa: Dostawa przez sprzedającego zbiornik: 270,00 zł (brutto)

Termin dostawy: do 14 dni roboczych

14 dni na odstąpienie

3 950,00 zł
Brutto
Ilość

Zapytaj o produkt

Dwukomorowa oczyszczalnia ekologiczna 3000 L 14 tuneli AQB

Dwukomorowa oczyszczalnia ekologiczna 3000 L 14 tuneli AQB

Prosimy wypełnić poniższe pola formularza, biuro obsługi klienta skontaktuje się z Państwem najszybciej jak to możliwe.

* Pola wymagane

Anuluj lub 

Dwukomorowa oczyszczalnia ekologiczna 3000 L 14 tuneli AQB dla 6 osób

Tunele rozsączające 150, są przeznaczone do rozsączania w gruncie ścieków zawierającej zanieczyszczenia z procesów przemysłowych oraz gospodarstw domowych. Budowa tuneli, pozwala również na wykorzystanie ich do magazynowania i rozsączania wód opadowych. Tunel układamy w gruncie tworząc grawitacyjne złoża rozsączające. Na ścianach bocznych tunel posiada podłużne szczeliny, którymi ścieki jak i woda deszczowa mogą być rozsączone w gruncie. Tunele rozsączające 150 wykonane zostały z PEHD (polietylenu wysokiej gęstości) metodą wtrysku tworzyw sztucznych. Użyta metoda produkcyjna pozwala uzyskać produkty o zwartej i lekkiej konstrukcji. Każdy tunel posiada ożebrowanie wzmacniające konstrukcję. Wysokość perforacji bocznej tunelu wynosi 300 mm. Pojemność pojedynczego tunelu wynosi 150 litrów.

Kompletna oczyszczalnia zawiera:

 • Dwukomorowy osadnik gnilny 3000 litrów,
 • Tunel Aquabin150 litrów - 14 szt
 • pokrywa Aquqbin - 4 szt
 • Studzienka rozdzielcza Aquabin - 1 szt
 • Studzienka zamykająca Aquabin - 1 szt
 • rura DN 110 L=1mb  - 4 szt
 • kolano Dn 110 90 stopni -4 szt
 • włoknina szer 1 m - 25 mb
 • Deklaracja zgodności(CE)
 • Oczyszczalnia kompletna gotowa do montażu

 

Dane techniczne Osadnika

Zastosowanie do 6 RLM
Pojemność całkowita 3000 l Przepustowość 0.9 m3/d
Wysokość całkowita 1 570 mm Wysokość odpływu 1 180 mm
Wysokość dopływu   1 240 mm Szerokość 1210 mm
Długość 2700 mm Średnica włazu montażowego 600 mm
Średnica włazu inspekcyjnego 300 mm Średnica wlotu 110 / 160 mm
Średnica wylotu 110 / 160 mm Ilość włazów - 2 szt.
Waga zbiornika  -  107 kg
Efektywność oczyszczania w osadniku BZT5 do 40%
Redukcja zawiesiny ogólnej w osadniku  do 60%
Norma Deklaracja zgodności - wykonanie oczyszczalni zgodnie z normą EN 12566-1:2000/A1:2003 i EN
12566-1:2004/A1:2006
Atest Protokół z badania zgodności typu wyrobu 1017 – CPR – 07.262.695


   

Warunki montażu

Na początku nitki tuneli montowany jest dekiel wyposażony w deflektor. Zadaniem deflektora jest przyjęcie uderzenia hydraulicznego doprowadzonych ścieków lub wody. Poprzez jego zastosowanie pod tunelami nie następuje wymywanie gruntu w miejscu napływu ścieków lub wody. Dekiel montujemy również na końcu nitki tuneli. Złoże należy wyposażyć w doprowadzenie powietrza na jago końcu. Można to zrobić poprzez wykorzystanie jednego z dwóch przyłączy znajdujących się na górnej ścianie każdego z tuneli lub poprzez wykorzystanie górnego przyłącza w deklu zamykającym. Przyłącza na górze tunelu można wykorzystać również w celu rewizji nitki tuneli. Minimalna szerokość wykopu złoża powinna wynosić 0,5 m , a minimalna odległość pomiędzy nitkami 1 m. Dno wykopu powinno być starannie wyrównane. Na dnie wykopu układamy warstwę wspomagającą rozsączenie (1) składającą się z kamieni o frakcji 16-32 mm lub kruszywa (bez wapieni) o frakcji 32-64 mm, o grubości nie mniejszej niż 100 mm. Pod warunkiem występowania gruntów dobrze przepuszczalnych. Warstwa wspomagająca może być dowolnie zwiększona w zależności od warunków gruntowo-wodnych. Tunele należy nakryć geowłókniną (2). Nitki tuneli układamy ze spadkiem około 1%. Tunele układamy maksymalnie na głębokości 1200 mm, licząc od powierzchni gruntu do górnej krawędzi tuneli. Długość pojedynczej nitki tuneli nie powinna przekraczać 30 m. Każdą nitkę złoża należy wyposażyć w doprowadzenie powietrza – wentylację niską. Całość zasypać gruntem rodzimym (3). Dla rozsączania wody deszczowej warstwa wspomagająca nie jest wymagana. Złoża z tuneli mogą być instalowane w miejscach ruchu kołowego oraz pod parkingami, gdzie następuje ruch aut do 3,5 tony. W takim przypadku należy zachować naziom minimum 50 cm, pomiędzy powierzchnią gruntu a górną krawędzią tuneli.

Wytyczne doboru – osadniki gnilne i oczyszczalnie biologiczne

Producent zaleca minimalną wartość tuneli na jednego użytkownika przy posadowieniu w gruntach dobrze przepuszczalnych:

 • Osadniki gnilne; 3 tunele na 1 użytkownika (RLM)
 • Oczyszczalnie z napowietrzaniem (biologiczne); 2 tunele na 1 użytkownika (RLM)

Wytyczne doboru – zbiorniki na wodę deszczową

Przy montażu za zbiornikiem na wodę deszczową lub odwodnieniem liniowym producent zaleca

przyjąć przelicznik,

1 Tunel rozsączający na każde 15m2 powierzchni połaci dachowej lub powierzchni, z której zbierana jest woda, dla średniej sumy opadów rocznych na 1m2 = 600 mm.

Ilość tuneli jak i grubość warstwy wspomagającej należy dobrać do aktualnych warunków gruntowo-wodnych.
Przy posadowieniu zbiornika polietylenowego należy pamiętać aby:

 • wykonać wykop o długości i szerokości większej o 1 m od wymiarów zbiornika
 • zaplanowane wcześniej większe odległości pomiędzy ściankami wykopu a osadnikiem ułatwią znacznie jego montaż
 • wypoziomować i wyrównać dno wykopu
 • przygotować piasek służący do obsypania zbiornika
 • usypać na dnie wykopu 30 cm warstwę piasku z cementem
 • umieścić osadnik w wykopie i wypoziomować wzdłuż osi podłużnej
 • obsypać osadnik warstwą piasku z cementem o grubości 30 cm w celu ustabilizowania zbiornika
 • przestrzeń między ścianami wykopu a zbiornikiem musi być wypełniona mieszanką piasku z cementem w proporcji 100kg cementu na 1m3 piasku
 • ilość cementu wzrasta proporcjonalnie do zagrożenia podtopienia zbiornika przez wody gruntowe
 • napełniać zbiornik wodą w miarę zasypywania wykopu (w taki sposób, aby podczas obsypywania poziom wody w zbiorniku był za każdym razem 10 cm powyżej poziomu zasypywania.)
 • zasypywać osadnik warstwami o grubości 30 cm, warstwy zagęszczać wodą.

Dokładny opis montażu jest zawarty w dołączonej przez nas instrukcji.

System składa się z jednego lub wielu modułów oraz dwóch elementów zamykających. Charakteryzuje się łatwością doboru. Układanie odbywa się w jednej warstwie, w kierunku podłużnym, a jego ukształtowanie i pojemność mogą być łatwo dostosowane do warunków miejscowych.

Łatwy montaż

Montaż tuneli jest prosty i szybki. Układanie odbywa się bez użycia ciężkiego sprzętu - waży tylko 5 kg. Poszczególne części tunelu łączone są bardzo łatwo "na zatrzask", a każdy rząd ograniczony jest dwoma elementami zamykającymi.

Przesączalność w trzech kierunkach

Specjalna konstrukcja tuneli rozsączających gwarantuje niezmienną w czasie, wysoką zdolność rozsączania.

Odpływ ścieków odbywa się bezpośrednio do gruntu poprzez puste dno oraz szczelinami na bocznych ścianach.

System charakteryzuje się sprawnym i bezawaryjnym działaniem dzięki dużej powierzchni czynnej rozsączania oraz dużej pojemności- 1 tunel gromadzi o 150 l ścieków , a więc system pozwala na retencjonowanie dużej ilości ścieków w przypadku zwiększonych napływów dobowych.

Eksploatacją oczyszczalni polega na wypompowaniu ze zbiornika nagromadzonych osadów raz do roku i stosowaniu biopreparatów. Koszt eksploatacji to około 100 zł rocznie.

Cena brutto

W przypadku pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.
INSTALGRUNT

Transport Instalgrunt.

e-mail:instalgrunt@instalgrunt.pl

Opis

Wysyłka
Dostawa przez sprzedającego zbiornik: 270,00 zł (brutto)
Pojemnośc całkowita
3000 l
Ilośc włazów
2 szt
Średnica wylotu
110/160 mm
Średnica wlotu
110/160 mm
szerokość
1210 mm
długość
2700 mm
Waga
200 kg
Wysokość
1570 mm
Wysokość odpływu od dna
1180 mm
Wysokość wlotu od dna
1240 mm
Przepustowość
0,9 m3/doba
średnica zew.
1210 mm

Specyficzne kody