.

.

Separator substancji ropopochodnych OIL SLB I 10 by-pass x 10

(0 Oceny)
Dostawa

Dostawa: Dostawa przez sprzedającego: 340,00 zł (brutto)

14 dni na odstąpienie

14 dni na odstąpienie

8 760,00 zł
Brutto
IlośćZapytaj o produkt

Separator substancji ropopochodnych OIL SLB I 10 by-pass x 10

Separator substancji ropopochodnych OIL SLB I 10 by-pass x 10

Prosimy wypełnić poniższe pola formularza, biuro obsługi klienta skontaktuje się z Państwem najszybciej jak to możliwe.

* Pola wymagane

Anuluj lub 

✅Separatory substancji ropopochodnych OIL SLB I 8 by-pass x 10

Separatory substancji ropopochodnych przeznaczone są do oczyszczania wód deszczowych, roztopowych i po procesowych z terenów, które w sposób permanentny zagrożone są skażeniem substancjami ropopochodnymi. Są to urządzenia przepływowe tzn. w urządzeniach tych w sposób mechaniczny następuje separacja olei wolnych i emulsji semistabilnych od reszty ścieków podczas ich przepływu przez instalację. W przypadku właściwego przepływu doboru wielkości nominalnej, przy wystąpieniu przepływu nominalnego, zapewniony jest laminarny przepływ zaolejonych wód deszczowych.

✅ Zasada działania

Separator jest urządzeniem przepływowym, w którym następuje wydzielenie zarówno lżejszych od wody substancji ropopochodnych jak, i cięższej od wody zawiesiny. W osadniku zatrzymywana jest zawiesina łatwo opadająca. Następnie ścieki przepływają do komory separacyjnej gdzie następuje separacja cząstek substancji ropopochodnych i ich wypływanie w postaci kropli na powierzchnię oraz sedymentacja części zawiesiny i jej opadanie. Separatory koalescencyjne wyposażone są we wkłady koalescencyjne, których zadaniem jest zwiększenie powierzchni aktywnej w separatorze a poprzez to wzbudzenie lub przyspieszenie zjawiska separacji flotujących kropli produktów ropopochodnych. Następnie ścieki wypływają z urządzenia przez odpływ wyposażony w automatycznie zamknięcie pływakowe (zamykające się w chwili przepełnienia zgromadzonymi substancjami ropopochodnymi) do odbiornika naturalnego lub kanalizacji.

Norma PN-EN 858 dzieli separatory standardowe na dwie grupy:

 • Klasa I - separatory koalescencyjne, dla których stężenie ropopochodnych na odpływie musi być poniżej 5 mg/l
 • Klasa II - separatory grawitacyjne, dla których stężenie ropopochodnych na odpływie musi kształtować się poniżej 100 mg/l

Każdy separator musi posiadać urządzenia zabezpieczające, które w sposób automatyczny, bez ingerencji człowieka zamykają odpływ ścieków z separatora, po uzyskaniu maksymalnej pojemności przetrzymania. Zamknięcie automatyczne jest bardzo istotne, ponieważ wymusza konserwację separatora a w przypadku nagłego wycieku oleju (awarii) pływak natychmiast zamyka odpływ, co całkowicie zapobiega skażeniu odbiornika.

✅ Montaż:

Separatory są dostarczane na budowę jako kompletne urządzenia. Ich instalacja polega na:

 • umieszczeniu separatora w przygotowanym wykopie
 • podłączeniu króćców separatora z przewodami kanalizacji deszczowej lub przemysłowej
 • starannym zasypaniu separatora piaskiem stabilizowanym.

Szczegółowe wytyczne dotyczące montażu zawarte są w dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR).

✅ Dane techniczne

 1. Przepływ nominalny - 10 l/s
 2. Przepływ hydrauliczny - 100 l/s
 3. Pojemność całkowita - 2700 l
 4. Pojemność separatora - 900 l
 5. Pojemność odmulacza - 1000 l
 6. Wysokość - 1100 mm
 7. Szerokość - 1000 mm
 8. Długość - 3370 mm
 9. Średnica króćców - 300 mm
 10. Wysokość wlotu od dna zbiornika - 800 mm
 11. Wysokość wylotu od dna zbiornika - 760 mm
 12. Ilość włazów - 3 szt
 13. Typ zbiornika - G
 14. Waga - 170 kg

✅ Wyposażenie

 1. Komora separacyjna
 2. Komora odmulacza
 3. Wkład koalescencyjny
 4. By pass wewnętrzny dziesięciokrotny
 5. Wentylacja
 6. Automatyczne zamykanie

✅ Odmulacz

W celu zagwarantowania wymaganego przepisami stopnia oczyszczenia ścieków z substancji stałych (zawiesina ogólna poniżej 50 mg/l na wylocie) należy każdy separator poprzedzić odpowiedniej pojemności osadnikiem, w którym następuje sedymentacja zawiesiny mineralnej (piasek, żwir, muł, popioły itp.). Może on być niezależnym urządzeniem zainstalowanym przed separatorem lub zintegrowany z separatorem.

✅  Filtr koalescencyjny lub lamelowy

Proces oczyszczania w separatorze ze związków ropopochodnych odbywa się w komorze separacyjnej w której umieszczony jest filtr koalescencyjny lub lamelowy. Skuteczność grawitacyjnego procesu separacji cieczy lekkich ze strumienia ścieków jest uwarunkowana funkcjonowaniem filtra koalescencyjnego lub lamelowego. Na powierzchni filtra dochodzi do stabilizacji laminarnego przepływu w ściśle określonych trajektoriach ruchu cząstek, w ukośnych i równoległych kanalikach filtra typu „plaster miodu”. Przepływ strumienia cieczy odbywa się ku górze wraz z zafalowaniem wywołanym przez układ kanalików. Pozwala to na osadzanie się substancji ropopochodnych na ścianach kanalików, wzajemne łączenie się cząsteczek cieczy lekkich - koalescencję, następnie odrywanie się większych cząstek mających już zdolność wyporu i przemieszczanie się ich ku górze, gdzie wypływają na powierzchnię w komorze technologicznej. Zapewnia to utrzymywanie na odpływie z separatora wód podczyszczonych o zawartości substancji ropopochodnych nie przekraczającej 5,0 mg/dm³ - jak dla I klasy separatorów wg normy EN 858-1 zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011.

✅  By-pass

Zastosowane obejście hydrauliczne posiadają budowę dostosowaną do wymagań Rozporządzenia Ministra Środowiska Dz.U. 27 poz. 169 z 28 stycznia 2009 roku. Powodują iż nie dochodzi do przeciążenia hydraulicznego separatora. W przypadku przepływu nie przekraczającego przepływu  nominalnego wszystkie ścieki kierowane są do komory separacyjnej. Natomiast w przypadku większych przepływów niż nominalny ścieki zostaną skierowane wewnętrznym by-passem bezpośrednio do odbiornika. Separator z obejściem może przyjąć duże przepływy w przypadku ulewy, nie zaburzając pracy separatora.

✅  Automatyczne zamykanie

Każdy separator musi posiadać urządzenie zabezpieczające, które w sposób automatyczny, po uzyskaniu maksymalnej pojemności przetrzymania zamknie się. Pojemność ta jest różna dla różnych modeli separatorów. Zamknięcie automatyczne jest bardzo ważne, wymusza konserwację urządzenia lub w przypadku nagłego wycieku – awarii zamyka odpływ z urządzenia i zapobiega skażeniu odbiornika.

OIL SLB I 10 L by-pass x 10

Opis

Długość
3370 mm
Wysokość
1100 mm
Ilośc włazów
3
Wysyłka
Dostawa przez sprzedającego: 340,00 zł (brutto)
Pojemność całkowita
2700 l
Szerokość
1000 mm
Waga
170 kg
Wysokość odpływu od dna
760 mm
Wysokość wlotu od dna
800 mm
Przepływ hydrauliczny
100 l/s
Przepływ nominalny
10 l/s
Średnica króćców
300 mm
Pojemność separatora
900 l
Pojemność odmulacza
1000 l
Typ zbiornika
G

Specyficzne kody