.

Jak działa oczyszczalnia ekologiczna?

W ostatnim czasie w wielu sferach życia popularne staje się podejście ekologiczne. Jest to świetny sposób na to, aby w odpowiedni dla siebie sposób zadbać o środowisko i jego czystość. Wśród wielu tego typu rozwiązań znaleźć można ekologiczną oczyszczalnię ścieków. Jej działanie jest stosunkowo proste i pozwala na oczyszczenie ścieków bytowych.

Zasada działania

Najczęściej ekologiczne oczyszczalnie składają się z jednej do 3 komór do oczyszczania beztlenowego. Za pośrednictwem specjalnej instalacji ścieki spływają do pierwszej z nich. Tam substancje cięższe od wody, pod wpływem grawitacji osiadają na dnie, a lżejsze unoszą się na powierzchni. Zjawiska te nazywamy sedymentacją oraz flotacją.

W pierwszej komorze znajduje się otwór na takiej wysokości, aby wpływała do niego wstępnie wyklarowana ciecz i dostała się do drugiego zbiornika. Zachodzą w nim takie same procesy, jak w pierwszym przypadku, dzięki czemu ciecz jest dalej oczyszczana.

W zależności od typu konstrukcji, zazwyczaj stosuje się dwie lub trzy komory oczyszczające. Kiedy już ścieki zostaną oczyszczone mechanicznie, przepływają przez specjalny filtr, który dodatkowo oczyszcza z resztek zanieczyszczeń.

Następnie wstępnie oczyszczona woda transportowana jest do drenażu rozsączającego, który rozprowadza ciecz do porowatego gruntu. Tam następuje stopniowy rozkład pozostałych substancji organicznych na związki nieorganiczne. Te natomiast w żaden sposób nie są szkodliwe dla środowiska. Pozostała, oczyszczona woda przepływa do znajdujących się w pobliżu wód gruntowych.

Zalety stosowania

Wybierając tego typu konstrukcje możesz być pewien, że generowane w domu, siedzibie firmy czy niewielkim hotelu ścieki w żaden sposób nie będą wpływać na zanieczyszczenie środowiska naturalnego.

Warto wiedzieć

Przed zakupem tego typu konstrukcji warto dowiedzieć się, jaką dana oczyszczalnia ma wydajność oraz jakie jest jej przeznaczenie. Dopasowując produkt do własnych preferencji oraz szacowanej ilości generowanych ścieków, masz pewność, że będzie on służył Ci bezawaryjnie przez długie lata.