.

Studzienki rozdzielające mają za zadanie rozdzielenia ścieku na poszczególne nitki drenażu rozsączającego. Umożliwiają kontrole działania oczyszczalni. Do rozdziału ścieków lub wód deszczowych w systemach rozsączania.

Studzienka rozdzielcza

Studzienki rozdzielające mają za zadanie rozdzielenia ścieku na poszczególne nitki drenażu rozsączającego. Umożliwiają kontrole działania oczyszczalni. Do rozdziału ścieków lub wód deszczowych w systemach rozsączania.

Aktywne filtry