Separatory

Separator to urządzenie techniczne montowane na sieci kanalizacyjnej które ma za zadanie oczyszczenie ścieków zanim dostanie się do ogólnej sieci kanalizacji sanitarnej i dalej do oczyszczalni.

Rodzaje separatorów:

W tej kategorii nie ma produktów.

Podkategorie

  • Separatory tłuszczu

    Dostępne w kategorii separatory tłuszczu są szczególnie pożądane w branży spożywczej oraz gastronomicznej, zmagającej się z gromadzonymi w kanalizacji odpadami na bazie tłuszczu i skrobi. Tego typu pozostałości niekorzystnie wpływają na właściwą pracę systemów kanalizacyjnych. Preparaty skutecznie oddzielają tłuszcze zwierzęce oraz roślinne od innych gromadzonych ścieków. Ich separacja pozwala na sprawniejszą pracę kanalizacji i usuwanie większych części zanieczyszczeń od gromadzonych w zbiornikach tłuszczy. Po separatory tłuszczu powinny sięgnąć przedsiębiorstwa zajmujące się przetwórstwem lub sprzedażą produktów spożywczych, w których istnieje nakaz oddzielania tłuszczów od pozostałych ścieków. Będą to głównie obiekty handlowe i produkcyjne, w tym kuchnie komercyjne, stacje obsługowe, restauracje czy hotele.

  • Separator ropopochodnych

    W takich miejscach jak myjnie samochodowe, warsztaty, parkingi, złomowiska czy lotniska zachodzi potrzeba oddzielenia węglowodorów. Dzięki wyizolowaniu substancje ropopochodne można później zutylizować zgodnie z obowiązującym prawem. Separatory substancji ropopochodnych są wyposażone we wkład koalescencyjny lub lamelowy, które mogą zapewnić zmniejszenie substancji ropopochodnych do poziomu równego 5 mg/l lub niższego. Dzięki temu wstępnie podczyszczoną wodę, np. deszczową, można z powodzeniem odprowadzić do systemu komunalnej kanalizacji.