.

Przydomowe oczyszczalnie BIOTECH

Oczyszczalnie BIOTECH można montować na dużej głębokości (1,5m pod powierzchnią terenu) z uwagi na zastosowanie wysokiej jakości polietylenu jak również przemyślanej konstrukcji monolitycznej (zbiornik w kształcie walca w pionie, brak grodzi) co gwarantuje uniknięcie prkatycznie w każdym wypadku najbardziej awaryjnego elementu jakim jest przepompownia do ścieków surowych (montowana w przypadku głębokiego wyjścia rury kanalizacyjnej z budynku).

Oczyszczalnie zgodne z najnowszą normą PN-EN 12566-3:2005+A2:2013

Oczyszczalnie BIOTECH

Przydomowe oczyszczalnie BIOTECH

Oczyszczalnie BIOTECH można montować na dużej głębokości (1,5m pod powierzchnią terenu) z uwagi na zastosowanie wysokiej jakości polietylenu jak również przemyślanej konstrukcji monolitycznej (zbiornik w kształcie walca w pionie, brak grodzi) co gwarantuje uniknięcie prkatycznie w każdym wypadku najbardziej awaryjnego elementu jakim jest przepompownia do ścieków surowych (montowana w przypadku głębokiego wyjścia rury kanalizacyjnej z budynku).

Oczyszczalnie zgodne z najnowszą normą PN-EN 12566-3:2005+A2:2013

Aktywne filtry

Procesy oczyszczania ścieków w oczyszczalniach firmy BIOTECH przebiegają w technologii mechaniczno-biologicznej pracującej za pomocą osadu czynnego.

Oczyszczanie ścieków rozpoczyna się w pierwszej komorze (osadnik wstępny), gdzie występują procesy beztlenowe. Następuje oddzielenie części stałych gromadzących się na dnie zbiornika w postaci osadu od tłuszczu, który flotuje na powierzchni. Dlaej ścieki przelewają się grawitacyjnie przez specjalne zasyfonowanie do reaktora biologicznego, w którym zachodzą procesy tlenowe. Występują tutaj bakterie tlenowe, dla których za pomoca dmuchawy membranowej doprowadzany jest tlen.

Reaktor pełni również funkcję bufora, który uodparnia oczyszczalnie na nierónomierność dopływu ścieków.Z bioreaktora ścieki przepływają do leja Imhoffa, w którym następuje doczyszczenie ścieków jak również występuje recylkulacja osadu nadmiernego w zależności od potrzeb do bioreaktora lub osadnika wstępnego. Z leja Imfoffa ścieki przepływają do osadnika wtórnego (komora klarowania), gdzie następuje ostateczne oczyszczenie ścieków.Następnie woda pościekowa odprowadzana jest do drenażu rozsączającego, studni chłonnej, cieków wodnych czy oczek.