.

W takich miejscach jak myjnie samochodowe, warsztaty, parkingi, złomowiska czy lotniska zachodzi potrzeba oddzielenia węglowodorów. Dzięki wyizolowaniu substancje ropopochodne można później zutylizować zgodnie z obowiązującym prawem. Separatory substancji ropopochodnych są wyposażone we wkład koalescencyjny lub lamelowy, które mogą zapewnić zmniejszenie substancji ropopochodnych do poziomu równego 5 mg/l lub niższego. Dzięki temu wstępnie podczyszczoną wodę, np. deszczową, można z powodzeniem odprowadzić do systemu komunalnej kanalizacji.

Separator ropopochodnych

W takich miejscach jak myjnie samochodowe, warsztaty, parkingi, złomowiska czy lotniska zachodzi potrzeba oddzielenia węglowodorów. Dzięki wyizolowaniu substancje ropopochodne można później zutylizować zgodnie z obowiązującym prawem. Separatory substancji ropopochodnych są wyposażone we wkład koalescencyjny lub lamelowy, które mogą zapewnić zmniejszenie substancji ropopochodnych do poziomu równego 5 mg/l lub niższego. Dzięki temu wstępnie podczyszczoną wodę, np. deszczową, można z powodzeniem odprowadzić do systemu komunalnej kanalizacji.

Aktywne filtry

3 900,00 zł
6 260,00 zł
4 699,00 zł
7 090,00 zł
7 613,00 zł
6 998,00 zł
8 105,00 zł
8 760,00 zł

5 412,00 zł
7 090,00 zł
7 090,00 zł

Separatory substancji ropopochodnych

Separator substancji ropopochodnych – budowa

Separator ropopochodnych zazwyczaj wykonuje się z trwałych tworzyw sztucznych odpornych na działanie dużej ilości tych substancji. Pierwszą i zarazem podstawową częścią monolitycznej budowy separatora jest osadnik, zwany także piaskownikiem, który realizuje proces sedymentacji grawitacyjnej. Wstępnie oczyszczone ścieki docierają w dalszym etapie do komory separacyjnej. W tej komorze z kolei następuje całkowite oddzielenie, a jednocześnie zgromadzenie cząsteczek substancji ropopochodnych, co w efekcie prowadzi do oczyszczenia ścieków na poziomie odpowiednim dla zastosowanej technologii. Trzecim i ostatnim etapem oczyszczania w separatorze koalescencyjnym jest faza oczyszczania, której celem jest wyprowadzenie oczyszczonej wody pościekowej do właściwego odpływu, np. do kanalizacji, rzadziej rowu melioracyjnego. W większości separatorów ropopochodnych zastosowano system automatycznego załączania i wyłączania odpływu oparty na pływakach.

Do czego służy separator ropopochodnych substancji?

Wedle obowiązującego prawa i ochrony środowiska wiele miejsc mających bezpośrednią styczność z substancjami ropopochodnymi powinna móc je odprowadzić i utylizować zgodnie z wymogami formalnymi. Jest to łatwe w przypadku oleju spuszczonego bezpośrednio do większego pojemnika. Trudniej jednak jest w sytuacji, gdy olej lub inne podobne substancje wyciekną wprost na posadzkę i w efekcie zebranie ich w stu procentach będzie niemożliwe. W takich sytuacjach montuje się separator substancji ropopochodnych, który ma za zadanie przefiltrować wodę i oddzielić ropę, olej i inne tego typu substancje. Dzięki temu można je zutylizować zgodnie z obowiązującym prawem. Cena separatorów ropopochodnych nie należy do wysokich, jest przystępna i zdecydowanie nie nadwyręży budżetu większości przedsiębiorstw. Zanieczyszczenia ropopochodne należą do wyjątkowo niebezpiecznych, stanowiących duże niebezpieczeństwo dla gleby, dlatego stosowanie separatorów przyczynia się do znacznie lepszej kondycji całej planety.

Separatory substancji ropopochodnych – rodzaje i warianty

Katalog separatorów substancji ropopochodnych jest bardzo szeroki, gdyż zawiera niezawodne urządzenia odpowiednie do każdego rodzaju działalności gospodarczych. Poszczególne modele różnią się między innymi klasą oczyszczania, którą opisuje norma PN-EN 858:2005. Klasa I, złożona z urządzeń koalescencyjnych i lamelowych, gwarantuje osiągnięcie stężenia substancji na poziomie niższym niż 5 mg/l. Z kolei poziom II, zapewniany przez urządzenia realizujące oczyszczanie przy pomocy sedymentacji i flotacji, gwarantuje w efekcie stężenie substancji ropopochodnych niższe niż 100 mg/l. Separator może zostać wyposażony w osadnik, w którym następuje skuteczne oczyszczenie zanieczyszczeń w postaci piasku, żwiru lub kamieni, a także w komorę pomp. Umożliwiają one przepompowanie substancji do miejsca oczyszczania. Niektóre modele są także wyposażone w by-pass. Umożliwia on ominięcie przez wodę separatora przy np. zbyt dużych opadach.

Czynności konserwacyjne

Warto wiedzieć, że wszystkimi czynnościami konserwacyjnymi separatorów ropopochodnych substancji zajmują się wyspecjalizowane firmy, które mają odpowiednie kwalifikacje i zezwolenia do gospodarowania odpadami niebezpiecznymi. Podstawową, a właściwie jedyną czynnością konserwacyjną jest usunięcie odpadów z komór urządzenia. Ilość zanieczyszczeń stale się nawarstwia i z biegiem czasu może powodować zmniejszenie wydajności maszyny lub jej całkowite zapchanie. Okresowe czynności konserwacyjne zapewniają urządzeniu wieloletnią trwałość i stałą wydajność. W większości urządzeń odpompowanie następuje przy pomocy wozu asenizacyjnego.

Separatory koalescencyjne a lamelowe - różnice

Poszczególne separatory substancji ropopochodnych różnią się między innymi sposobem oczyszczania, na który warto zwrócić uwagę w pierwszej kolejności podczas zakupu nowego modelu. Mogą realizować tę czynność za pomocą wkładu koalescencyjnego lub lamelowego. W wariancie lamelowym woda przeznaczona do oczyszczenia przepływa przez dziesiątki warstw służących do zatrzymywania cząstek oleju i oddzielenia ich od wody, aby w pewnym momencie wypłynąć na powierzchnię. Separatory koalescencyjne z kolei skutecznie działają na podstawie zjawiska sedymentacji. Cząsteczki oleju po odłożeniu się na powierzchni filtra odrywają się od niego po osiągnięciu odpowiednich rozmiarów i wyporności.