BioDisc® Bb do 12 osób

Wysokowydajne oczyszczalnie ścieków dla domów, przedsiębiorstw i ośrodków rekreacyjnyc

Nowy produkt

17 593,50 zł brutto

Więcej informacji


Oczyszczalnie BioDisc® marki Klargester to niezawodne, wydajne i ekologiczne rozwiązanie w zakresie odprowadzania ścieków, przeznaczone dla domów jedno- i wielorodzinnych nieposiadających dostępu do sieci kanalizacyjnej. Ekologiczne, przydomowe oczyszczalnie ścieków są idealne w miejscach, gdzie oczyszczone ścieki są rozsączane w gruncie lub są odprowadzane do rowu lub cieku wodnego (po uzyskaniu zgody odpowiedniego urzędu) oraz w miejscach, gdzie osadniki gnilne nie spełniają wymagań obowiązujących przepisów.

PRODUKT POSIADA CERTYFIKAT ZGODNOŚCI Z NORMĄ EUROPEJSKĄ EN:12566-3+A2:2013.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków stanowi najbardziej ekologiczne i ekonomiczne rozwiązanie w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Technologia biologiczno-mechanicznej oczyszczalni BioDisc® pozwala na przeprowadzenie całego procesu oczyszczania w jednym kompaktowym urządzeniu.   

W 2005 roku biologiczne oczyszczalnie ścieków BioDisc® poddawane były przez 40 tygodni rygorystycznym testom, mającym na celu ocenę skuteczności oczyszczania, w ramach zobowiązania Kingspan Environmental do spełnienia wymogów wchodzącej wówczas normy europejskiej dla małych oczyszczalni ścieków.

    

PRODUKT POSIADA CERTYFIKAT ZGODNOŚCI Z NORMĄ EUROPEJSKĄ EN:12566-3+A2:2013.

 z uwagi na wyjątkowo wysoki poziom usuwania zanieczyszczeń (95%) przy różnych warunkach i wielkościach dopływających ścieków.

Oczyszczalnia przydomowa BioDisc® spełnia warunki umożliwiające otrzymanie dotacji z NFOŚiGW, projekt jest realizowany za pośrednictem jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków.

W sprawozdaniu z badań podkreślono również, że:

  • oczyszczalnie przydomowe BioDisc® marki Klargester pracują, nie emitując hałasu i nieprzyjemnych zapachów,
  • wymagają bardzo niewielkich nakładów konserwacyjnych,
  • zapewniają łatwy dostęp podczas prac serwisowych,
  • nie wykazują usterek technicznych i mechanicznych - długa żywotność,
  • mają niskie zużycie energii - na poziomie 1,3kW /dzień,
  • generują małe ilości osadu i posiadają dużą pojemność jego magazynowania.


 

Zobacz Fim o Biodisc

Dane Techniczne

Dostępne są opcjonalne głębokości dopływu 450 mm i 1250 mm.

** Opcjonalna pompa zintegrowana jest dostępna w modelach BA, i BB.

Niezawodny Panel sterujący z opcją alarmu


Rozmiary                                                              BA                      BB
Równoważna liczba mieszkańców (RLM)                     6                        12
Dzienna ilośc ścieków (m3/d)                                   1,2                     2,4
Dzienny ładunek zanieczyszczeń (kg BZT5/d)            0,36                   0,72
Średnica całkowita/Szerokość (A) mm                      1995                 1995
Długość całkowita (B) (mm) - -
Standardowa głębokość dopływu (C) (mm)               750*                  750*
Standardowa głębokość odpływu (D) (mm)               835                    835
Głębokość dopływu od dna (E) (mm)                        1400                 1400
Średnica rur (mm)                                                  110/160           110/160
Okres przechowywania osadu (w przybliżeniu)          12 miesięcy      6 miesięcy
Zasilanie elektryczne                                                 230 V              230 V
Moc silnika                                                                 50 W              50 W
Waga standardowego urządzenia (tony)                       0,388              0,418

Zaawansowany technicznie panel sterowania, wyposażony w alarm i cyfrowy wyświetlacz, dostarcza właścicielowi budynku natychmiastową informację w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek problemu. Panel sterowania (1) udostępnia dane o wszelkich błędach, w tym informacje o braku zasilania lub też opcjonalnie o zatrzymaniu obrotów dysku lub o awarii pompy lub awarii zasilania. Wyświetlacz wyświetla informacje i kod błędu, które są przeznaczone dla właściciela lub osoby przeprowadzającej konserwację. System jest również wyposażony w widoczny, zewnętrzny sygnalizator (2) (opcjonalnie), który jest pierwszym źródłem ostrzegania.Panel sterowania posiada możliwość rozbudowy o system telemetrii (dostarczany przez firmę zewnętrzną), który umożliwia zdalną diagnostykę błędów przez inżyniera serwisu.
Obecnie w oczyszczalniach ścieków wymagane sąurządzenia alarmowe. Norma EN:12566-3+A2:2013pkt 6.0 pkt 6.1.1 stanowi: „Oczyszczalnie powinnybyć wyposażone w alarm sygnalizujący awarię (np.awarie elektryczne, mechaniczne lub hydrauliczne).

Opinie

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz opinię

BIODISC BB do 12 RLM Kingspan

BIODISC BB do 12 RLM Kingspan

BioDisc® Bb do 12 osób

Wysokowydajne oczyszczalnie ścieków dla domów, przedsiębiorstw i ośrodków rekreacyjnyc

Produkty powiązane