Oczyszczalnia biologiczna ACTIBIO 6 DO 6 RLM

Nowy produkt

7 073,17 zł brutto

Opis

Wysokość186 cm
Waga295 kg
długość190 cm x 2
szerokość119 cm
Wysokość wlotu od dna120 cm
Przepustowość0,600 m3 doba
Wysokość odpływu od dna118 cm
Średnica wlotu110 mm
Średnica wylotu110 mm
Ilośc włazów2
Pojemnośc całkowita5 m3
moc w kW0,50

Więcej informacji

class="tab-pane active" id="tab-2015286287">

Opis urządzenia.

Oczyszczalnia biologiczna Actibio:

Niezawodna i bezawaryjna
     ∙ 10 - letnia gwarancja na zbiornik
     ∙ 2 - letnia gwarancja na automatykę

     tylko 4 etapy oczyszczania dla uzyskania czystej wody
     procesy oczyszczania w dwóch zbiornikach
     wakacyjny tryb pracy
     przelew awaryjny na wypadek przerwy w dostawie prądu
     łatwa, nieskomplikowana obsługa

Bezwonna
     ścieki napływające do reaktora są natychmiast napowietrzane poprzez system aeracyjny, co
       umożliwia uzyskanie bezwonnej i czystej wody, eliminując procesy zagniwania i powstawanie odorów
     filtr wlotowy zapewnia spokojny przepływ ścieków, co sprzyja podniesieniu skuteczności oczyszczania

Energooszczędna
     zużycie energii elektrycznej - 0,16 kWh/d/os.
     osad nadmierny usuwany raz w roku

Ekologiczna
     Certyfikat CE - laboratorium notyfikowane CERIB Francja oraz ITC Czechy
     zgodna z normą PN EN 12566-3:2005+A2:2013 - możliwe uzyskanie dofinansowania z WFOŚiGW
     wytwarzająca znikome ilości osadu nadmiernego
     efektywność oczyszczania - 97,8 % (BZT5)

Kompaktowe dwa zbiorniki oczyszczalni
     specjalne uchwyty do kotwiczenia w gruntach nawodnionych
     produkowane przy zastosowaniu technologii wydmuchu, gwarantującej najwyższą jakość produktu

Zasada działania

Zaawansowana technologia SBR

(Zgodne z normą PN EN 12566-3:2005+A2 :2013 - możliwość dofinansowania z NFOŚiGW)

ACTIBLOC LTi jest najnowszą przydomową oczyszczalnią ścieków pracującą w technologii niskoobciążonego osadu czynnego w systemie SBR (Sequential Batch Reactor – Sekwencyjny Reaktor Biologiczny).

Oczyszczalnia zbudowana jest na bazie dwóch zbiorników wykonanych z PEHD . Pierwszy z nich pełni rolę osadnika wstępnego, drugi jest natomiast sekwencyjnym rektorem biologicznym. W ofercie znajduje się również Actibio 9-12, który składa się z czterech zbiorników pionowych - dwa przypadają na część osadnika, dwa na część reaktora.

Opis procesu oczyszczania systemu Actibio 6

Oczyszczalnia z osadem czynnym ACTIBLOC® LTi (SBR) pracuje w ściśle określonym algorytmie pracy.
Pełny cykl składa się z pięciu kolejno po sobie następujących faz pracy. Trwa on 6 godzin i jest cyklicznie powtarzany.
Oczyszczalnia realizuje również tryb urlopowy. Jest on uruchamiany ręcznie (na okres 2 tygodni) lub automatycznie. W trybie urlopowym następuje tylko napowietrzenie ścieków - faza II. Po wykonaniu trybu urlopowego oczyszczalnia wraca automatycznie do nominalnego algorytmu pracy.
Zazwyczaj po upływie czterech tygodni od uruchomienia oczyszczalni wytwarza się niezbędna biomasa i instalacja osiąga normalną wydajność funkcjonalną.

Faza I: Przepływ ścieków z osadnika do reaktora (napełnianie)

Ścieki podczyszczone w osadniku przepływają z osadnika do reaktora SBR za pomocą pompy dozowania, zaprojektowanej tak, aby zapobiec poderwaniu osadu pierwotnego. Jej konstrukcja gwarantuje zachowanie minimalnego poziomu wody w osadniku bez konieczności stosowania innych części zanurzeniowych (jak na przykład wyłącznika pływakowego).

Faza II: Napowietrzanie

Podczas tej fazy ścieki są napowietrzane i mieszane za pomocą systemu napowietrzania poprzez dyfuzor membranowy (talerzowy), który jest zainstalowany przy dnie zbiornika.
System napowietrzania oczyszczalni zasilany jest powietrzem z otoczenia i sterowany przez szafę sterującą znajdująca się na zewnątrz. Do wytworzenia sprężonego powietrza używa się dmuchawy. Proces napowietrzania odbywa się w sposób cykliczny.
Napowietrzanie pozwala na jednoczesne uzyskanie dwóch efektów:
• Dostarczenia obecnym w osadzie nadmiernym bakteriom tlenu niezbędnego do przemiany materii i do biodegradacji
mikroorganizmów
• Intensywnego mieszania ścieków i osadu nadmiernego

Faza III: Sedymentacja

Jest to faza spoczynku, bez napowietrzania. Osad nadmierny opada na dno, a oczyszczone ścieki pozostają w górnej części zbiornika. Na powierzchni mogą się tworzyć osady flotujące.

Faza IV: Odprowadzenie oczyszczonych ścieków (dekantacja)

Podczas tej fazy oczyszczone ścieki są odprowadzane przy pomocy pompy wypompowania (dekantacji). Komora pompy zapobiega poderwaniu osadu nadmiernego i osadów flotujących oraz gwarantuje zachowanie minimalnego poziomu wody w reaktorze, bez konieczności stosowania innych części zanurzeniowych.

Faza V: Odprowadzenie osadu nadmiernego

Część pozostałego osadu nadmiernego zostaje przepompowana z dna reaktora z powrotem do osadnika za pomocą pompy recyrkulacji.

Ostatnim etapem oczyszczania ścieków jest odprowadzenie oczyszczonej wody do jednego z odbiorników :

  • drenażu rozsączającego
  • tuneli rozsączających
  • skrzynek rozsączających
  • studni chłonnych
  • rowu lub cieku wodnego

Dane techniczne

Dane techniczne Actibio 6
Liczba osób2-6
Przepustowość 900 l/dobę
Bioreaktormechaniczno-biologiczny SBR
Pojemność całkowita5,4 m3
Wysokość1,86 m
Długość2,1 m x 2
Szerokość1,19 m
Wysokość wlotu1,18 m
Wysokość wylotu1,10 m
Waga295 kg
Materiałpolietylen
Zużycie energii0,62 kWh/d
CertyfikatCE
NormaPN EN 12566-3:2005+A2 :2013
ProducentSOTRALENTZ - GRAF
Gwarancja10 lat - zbiornik
2 lata - automatyka
Wyposażenie zestawu

zbiornik oczyszczalni – 2,7 m3 x 2
zintegrowana nadbudowa - 2 szt
pokrywa - 2 szt
zestaw instalacyjny systemu SBR Actibloc
dyfuzor drobnopęcherzykowy
kompresor membranowy
skrzynka zewnętrzna wraz z zespołem sterowania (sterownik MicroBLOC + elektrozawory)
przewody ciśnieniowe kompresora

Deklaracja Właściwości Użytkowych oczyszczalni Actibloc LTi
 

Wskaźnik
zanieczyszczeń
Polskie wymagania
dot. redukcji zanieczyszczeń

Efektywność oczyszczania
Actibio

BZT540 mg/l11 mg/l
ChZT150 mg/l41 mg/l
Zawiesina ogólna 50 mg/l9 mg/l
Azot ogólny (Ntot)30 mg/l9 mg/l
Fosfor (Ptot)5 mg/l0,2 mg/l

Opinie

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz opinię

ACTIBIO 6 do 2-6 osób GRAF

ACTIBIO 6 do 2-6 osób GRAF

Oczyszczalnia biologiczna ACTIBIO 6 DO 6 RLM

Produkty powiązane

Pobierz PrestaShop