ACTIBIO 6 do 2-6 osób GRAF

Oczyszczalnia biologiczna ACTIBIO 6 DO 6 RLM

Nowy produkt

6 804,88 zł brutto

Opis

Wysokość186 cm
Waga295 kg
długość190 cm x 2
szerokość119 cm
Wysokość wlotu od dna120 cm
Przepustowość0,600 m3 doba
Wysokość odpływu od dna118 cm
Średnica wlotu110 mm
Średnica wylotu110 mm
Ilośc włazów2
Pojemnośc całkowita5 m3

Więcej informacji

Opis urządzenia.

Oczyszczalnia biologiczna Actibio:

Niezawodna i bezawaryjna
     ∙ 10 - letnia gwarancja na zbiornik
     ∙ 2 - letnia gwarancja na automatykę

     tylko 4 etapy oczyszczania dla uzyskania czystej wody
     procesy oczyszczania w dwóch zbiornikach
     wakacyjny tryb pracy
     przelew awaryjny na wypadek przerwy w dostawie prądu
     łatwa, nieskomplikowana obsługa

Bezwonna
     ścieki napływające do reaktora są natychmiast napowietrzane poprzez system aeracyjny, co
       umożliwia uzyskanie bezwonnej i czystej wody, eliminując procesy zagniwania i powstawanie odorów
     filtr wlotowy zapewnia spokojny przepływ ścieków, co sprzyja podniesieniu skuteczności oczyszczania

Energooszczędna
     zużycie energii elektrycznej - 0,16 kWh/d/os.
     osad nadmierny usuwany raz w roku

Ekologiczna
     Certyfikat CE - laboratorium notyfikowane CERIB Francja oraz ITC Czechy
     zgodna z normą PN EN 12566-3:2005+A2:2013 - możliwe uzyskanie dofinansowania z WFOŚiGW
     wytwarzająca znikome ilości osadu nadmiernego
     efektywność oczyszczania - 97,8 % (BZT5)

Kompaktowe dwa zbiorniki oczyszczalni
     specjalne uchwyty do kotwiczenia w gruntach nawodnionych
     produkowane przy zastosowaniu technologii wydmuchu, gwarantującej najwyższą jakość produktu

Zasada działania

Zaawansowana technologia SBR

(Zgodne z normą PN EN 12566-3:2005+A2 :2013 - możliwość dofinansowania z NFOŚiGW)

ACTIBLOC LTi jest najnowszą przydomową oczyszczalnią ścieków pracującą w technologii niskoobciążonego osadu czynnego w systemie SBR (Sequential Batch Reactor – Sekwencyjny Reaktor Biologiczny).

Oczyszczalnia zbudowana jest na bazie dwóch zbiorników wykonanych z PEHD . Pierwszy z nich pełni rolę osadnika wstępnego, drugi jest natomiast sekwencyjnym rektorem biologicznym. W ofercie znajduje się również Actibio 9-12, który składa się z czterech zbiorników pionowych - dwa przypadają na część osadnika, dwa na część reaktora.

Opis procesu oczyszczania systemu Actibio 6

Oczyszczalnia z osadem czynnym ACTIBLOC® LTi (SBR) pracuje w ściśle określonym algorytmie pracy.
Pełny cykl składa się z pięciu kolejno po sobie następujących faz pracy. Trwa on 6 godzin i jest cyklicznie powtarzany.
Oczyszczalnia realizuje również tryb urlopowy. Jest on uruchamiany ręcznie (na okres 2 tygodni) lub automatycznie. W trybie urlopowym następuje tylko napowietrzenie ścieków - faza II. Po wykonaniu trybu urlopowego oczyszczalnia wraca automatycznie do nominalnego algorytmu pracy.
Zazwyczaj po upływie czterech tygodni od uruchomienia oczyszczalni wytwarza się niezbędna biomasa i instalacja osiąga normalną wydajność funkcjonalną.

Faza I: Przepływ ścieków z osadnika do reaktora (napełnianie)

Ścieki podczyszczone w osadniku przepływają z osadnika do reaktora SBR za pomocą pompy dozowania, zaprojektowanej tak, aby zapobiec poderwaniu osadu pierwotnego. Jej konstrukcja gwarantuje zachowanie minimalnego poziomu wody w osadniku bez konieczności stosowania innych części zanurzeniowych (jak na przykład wyłącznika pływakowego).

Faza II: Napowietrzanie

Podczas tej fazy ścieki są napowietrzane i mieszane za pomocą systemu napowietrzania poprzez dyfuzor membranowy (talerzowy), który jest zainstalowany przy dnie zbiornika.
System napowietrzania oczyszczalni zasilany jest powietrzem z otoczenia i sterowany przez szafę sterującą znajdująca się na zewnątrz. Do wytworzenia sprężonego powietrza używa się dmuchawy. Proces napowietrzania odbywa się w sposób cykliczny.
Napowietrzanie pozwala na jednoczesne uzyskanie dwóch efektów:
• Dostarczenia obecnym w osadzie nadmiernym bakteriom tlenu niezbędnego do przemiany materii i do biodegradacji
mikroorganizmów
• Intensywnego mieszania ścieków i osadu nadmiernego

Faza III: Sedymentacja

Jest to faza spoczynku, bez napowietrzania. Osad nadmierny opada na dno, a oczyszczone ścieki pozostają w górnej części zbiornika. Na powierzchni mogą się tworzyć osady flotujące.

Faza IV: Odprowadzenie oczyszczonych ścieków (dekantacja)

Podczas tej fazy oczyszczone ścieki są odprowadzane przy pomocy pompy wypompowania (dekantacji). Komora pompy zapobiega poderwaniu osadu nadmiernego i osadów flotujących oraz gwarantuje zachowanie minimalnego poziomu wody w reaktorze, bez konieczności stosowania innych części zanurzeniowych.

Faza V: Odprowadzenie osadu nadmiernego

Część pozostałego osadu nadmiernego zostaje przepompowana z dna reaktora z powrotem do osadnika za pomocą pompy recyrkulacji.

Ostatnim etapem oczyszczania ścieków jest odprowadzenie oczyszczonej wody do jednego z odbiorników :

  • drenażu rozsączającego
  • tuneli rozsączających
  • skrzynek rozsączających
  • studni chłonnych
  • rowu lub cieku wodnego

Dane techniczne

Dane techniczne Actibio 6
Liczba osób2-6
Przepustowość 900 l/dobę
Bioreaktormechaniczno-biologiczny SBR
Pojemność całkowita5,4 m3
Wysokość1,86 m
Długość2,1 m x 2
Szerokość1,19 m
Wysokość wlotu1,18 m
Wysokość wylotu1,10 m
Waga295 kg
Materiałpolietylen
Zużycie energii0,62 kWh/d
CertyfikatCE
NormaPN EN 12566-3:2005+A2 :2013
ProducentSOTRALENTZ - GRAF
Gwarancja10 lat - zbiornik
2 lata - automatyka
Wyposażenie zestawu

zbiornik oczyszczalni – 2,7 m3 x 2
zintegrowana nadbudowa - 2 szt
pokrywa - 2 szt
zestaw instalacyjny systemu SBR Actibloc
dyfuzor drobnopęcherzykowy
kompresor membranowy
skrzynka zewnętrzna wraz z zespołem sterowania (sterownik MicroBLOC + elektrozawory)
przewody ciśnieniowe kompresora

Deklaracja Właściwości Użytkowych oczyszczalni Actibloc LTi
 

Wskaźnik
zanieczyszczeń
Polskie wymagania
dot. redukcji zanieczyszczeń

Efektywność oczyszczania
Actibio

BZT540 mg/l11 mg/l
ChZT150 mg/l41 mg/l
Zawiesina ogólna 50 mg/l9 mg/l
Azot ogólny (Ntot)30 mg/l9 mg/l
Fosfor (Ptot)5 mg/l0,2 mg/l

Opinie

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz opinię

ACTIBIO 6 do 2-6 osób GRAF

ACTIBIO 6 do 2-6 osób GRAF

Oczyszczalnia biologiczna ACTIBIO 6 DO 6 RLM

Produkty powiązane

Pobierz PrestaShop