.

Lista produktów producenta Delfin

Delfin Sp. z o.o. jest czołowym polskim producentem oczyszczalni ścieków, separatorów węglowodorów, separatorów tłuszczów i skrobi, ekologicznych zbiorników na wodę deszczową oraz akcesoriów do systemów oczyszczania ścieków. Jesteśmy firmą rodzinną w 100% z polskim kapitałem. Kiedy w 1993 roku rozpoczynaliśmy swoją działalność, byliśmy pionierem w branży oczyszczania ścieków na krajowym rynku. Od początku istnienia na rynku konsekwentnie realizujemy strategię dostarczania najwyższej klasy, nowoczesnych urządzeń, koncentrując się na zagadnieniach ochrony środowiska naturalnego i zasobów wód.

Oczyszczalnie mechaniczno-biologiczne

Przydomowe mechaniczno-biologiczne oczyszczalnie ścieków są reaktorami przepływowymi, skonstruowanymi na bazie jednego zbiornika (wszystkie procesy biologicznego oczyszczania ścieków zachodzą w jednym zbiorniku). Za pracę oczyszczalni odpowiada sterownik mikroprocesorowy.

Nasze produkty posiadają znak CE zgodności z normą, potwierdzone raportami z badań w notyfikowanych jednostkach.